itsPOV - Sex crazed ex Lana Roy wants anal on her birthday